CALORSERWIS

Poznań: ul. Wiosenna 1
62-095 Murowana Goślina

Łopuchowo: ul. Podgrzybkowa 45
62-095 Łopuchowo

kom. 601 70 39 58

Pompa ciepła zamiast bojlera elektrycznego

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większą część całkowitych kosztów eksploatacji domu. Widoczne jest to w nowoczesnych energooszczędnych domach tzw. niskoenergetycznych oraz pasywnych. Straty ciepła przez przegrody domu stają się coraz niższe wobec stałego rozwoju technologii budownictwa i podwyższania wymagań techniczno-prawnych dla nowobudowanych budynków. Potrzeby wody użytkowej są uzależnione przede wszystkim od wymagań higieny i komfortu mieszkańców domu i pozostały stosunkowo niezmienne w perspektywie ostatnich lat. Stąd udział ciepła potrzebnego dla wody użytkowej w całkowitym bilansie cieplnym domu jest tym większy im bardziej jest on energooszczędny.

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stają się pompy ciepła przeznaczone wyłączenie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zastępują one w pełni takie urządzenia, jak np. tradycyjne bojlery elektryczne, ograniczając zdecydowanie koszty eksploatacyjne.

Zużycie energii elektrycznej - pompa ciepła wody użytkowej

Rysunek 1. Pompa ciepła wody użytkowej potrzebuje tylko około 30% energii elektrycznej dla wytworzenia 100% potrzebnego ciepła. Około 70% energii pochodzi z otoczenia – powietrza.

Budowa pompy ciepła wody użytkowej oparta jest o zastosowanie zbiornika wody, do którego ciepła oddaje skraplacz pompy ciepła. Moduł pompy ciepła zabudowany w górnej części urządzenia pobiera powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz przy zastosowaniu przewodu wentylacyjnego. Odbiór ciepła przez parownik nawet do temperatury -7°C. Zbiornik wody może być dodatkowo podgrzewany przez instalację solarną lub kocioł grzewczy dzięki wbudowanej wężownicy.

Vaillant aroSTOR - budowa

Rysunek 2. Budowa pompy ciepła wody użytkowej Vaillant aroSTOR VWL BM 290/3.

Pompa ciepła wody użytkowej jest zalecana do stosowania przede wszystkim wówczas, gdy nie jest możliwe całoroczne scentralizowane podgrzewanie wody z wysoką sprawnością. Dotyczy to np. kotłowni dużej mocy, przy jednoczesnych małych potrzebach wody użytkowej. Również w razie korzystania z kotła na paliwo stałe, jego eksploatacja poza sezonem grzewczym jest niecelowa ze względu na niską sprawność pracy (wysokie straty rozruchowe i postojowe). Zastosowanie pompy ciepła wody użytkowej jest także atrakcyjne przy wykorzystaniu drogich paliw jak olej opałowy, gaz płynny lub energia elektryczna. Zmniejszenie kosztów przy zastąpieniu bojlera może być około 50 do 70% w skali całego roku.

Porównanie kosztów podgrzewu cwu

Rysunek 3. Przykładowe roczne koszty podgrzewania wody dla rodziny 4-osobowej w zależności od dobowych potrzeb (standardowe lub podwyższone). Założenia dla obliczeń: temperatura wody 10/55°C, sprawność bojlera 98%, pompy ciepła COP = 3,0. Straty ciepła w układzie wody użytkowej 5%, cena energii elektrycznej (05.2014) w taryfie G11 (enea.pl) 0,533 zł/kWh brutto, 340 dni w roku korzystania z wody użytkowej.

Bojler elektryczny jest urządzeniem często wykorzystywanym po sezonie grzewczym, gdy z pracy wyłączany jest kocioł na węgiel lub drewno. Koszty eksploatacji bojlera elektrycznego należą do najwyższych, a jego zastąpienie pompą ciepła wody użytkowej może zwrócić koszty inwestycji w ciągu kilku lat.