CALORSERWIS

Poznań: ul. Wiosenna 1
62-095 Murowana Goślina

Łopuchowo: ul. Podgrzybkowa 45
62-095 Łopuchowo

kom. 601 70 39 58

Kalkulator emisji zanieczyszczeń

Spalanie paliw powoduje emisję zanieczyszczeń. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie nie tylko rodzaj paliwa, ale także konstrukcja kotła grzewczego i palnika oraz ustawienie jego parametrów pracy. Do podstawowych produktów spalania należą: dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O i tlenki azotu NOx. W zależności od rodzaju paliwa i przebiegu spalania, emitowane mogą być poza tym: związki siarki, SOx tlenek węgla CO i pył.

Dwutlenek węgla CO2 nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujący efekt cieplarniany. Stanowi on bowiem końcową postać związku węgla powstałą przy prawidłowym całkowitym spalaniu paliwa. Węgiel jako pierwiastek jest składnikiem każdego paliwa, stanowiąc nośnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, że produktami mogą być: tlenek węgla CO lub niespalony węgiel C. Szczególnie tlenek węgla CO (czad) stanowi zagrożenia dla człowieka, w przypadku zwiększonego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach.

Tlenki azotu stanowią nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartości w powietrzu na poziomie 78%. Związki siarki emitowane są przy spalaniu paliw stałych (węgiel), a także przy oleju opałowego. Emisje zanieczyszczeń można obniżać stosując nowoczesne wysokosprawne źródła cieplne, dodatkowo wspomagając je Odnawialnymi Źródłami Energii, jak w szczególności instalacjami solarnymi.

Jakie emisje zanieczyszczeń może powodować lokalnie system grzewczy mojego domu?

Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Zestawienie rocznych emisji zanieczyszczeń (w tym gazu cieplarnianego CO2):

 

CO2
(kg/rok)
CO
(kg/rok)
Pył
(kg/rok)
SO2
(kg/rok)
NOx
(kg/rok)
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 49572.930.010.082.15
Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 40062.370.010.061.73
Kocioł kondensacyjny 31401.850.000.051.36
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 27661.630.000.041.20
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 50173.000.1110.143.58
Kocioł kondensacyjny 40922.440.098.272.92
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 35992.150.087.282.57
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 31991.890.010.051.39
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 28181.660.000.041.22
Węgiel kamienny Kocioł na miał 9734400.8310.0554.978.02
Kocioł na "ekogroszek" 8204337.838.4746.336.76
Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny 7329301.787.5741.396.04
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) brak brak brak brak brak
Pompa ciepła (taryfa G12) brak brak brak brak brak
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 386235.570.28117.053.83
Kocioł na pelety 112033.130.243.393.28

Objaśnienia i założenia dla obliczeń emisji zanieczyszczeń z lokalnych systemów grzewczych

Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3, gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg

W przypadku energii elektrycznej (grzejniki, grzałki elektryczne, pompa ciepła) – nie określono emisji zanieczyszczeń, ponieważ nie powodują one takich emisji lokalnie w miejscu zainstalowania. Emisje w przypadku tego typu źródeł ciepła są generowane przez elektrownie lub elektrociepłownie. Należy podkreślić, że emisje elektrowni, czy też elektrociepłowni, są w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej energii lub ciepła, są wielokrotnie niższe niż przy pracy małych kotłów na paliwa stałe, dzięki zaawansowanych technologiom spalania i oczyszczania spalin.

Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce:

  • Kocioł gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na wodę użytkową 60%
  • Kocioł gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%
  • Kocioł gazowy kondensacyjny: 109%/100%
  • Kocioł olejowy niskotemperaturowy: 88%/70%
  • Kocioł olejowy kondensacyjny: 105%/95%
  • Kocioł na gaz płynny kondensacyjny: 107%/98%
  • Kocioł węglowy na miał: 60%/50%
  • Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50%
  • Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50%
  • Kocioł na pelety: 88%/70%

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe, sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, również ulega nieznacznemu obniżeniu.

W wariantach współpracy z instalacją solarną, przyjęto, że pokrywa ona 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W wariancie współpracy kotła z bojlerem elektrycznym (sytuacja, gdy kocioł węglowy zostaje wyłączony latem na rzecz włączenia bojlera) przyjęto, że praca bojlera ma miejsce w okresie 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym.

Obliczenia emisji zanieczyszczeń mają charakter poglądowy.